Onze voorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://allcustomersupportnumber.com, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Allcustomersupportnummer voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
enige software die op de website van Allcustomersupportnummer staat proberen te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door Allcustomersupport-nummer worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van AllCustomersupportnummer worden geleverd op een ‘as is’-basis. Het klantenondersteuningsnummer geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder biedt het ondersteuningsnummer Allcustomers geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen
In geen enkel geval zullen alle klantenondersteuningsnummers of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van AllCustomersupportnummer, zelfs als Alle klantenondersteuningsnummers of een nummer dat alle klanten ondersteunt, zijn mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
Het materiaal op de website van AllCustomersupportnummer kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Het klantenondersteuningsnummer garandeert niet dat de materialen op haar website correct, volledig of actueel zijn. Het ondersteuningsnummer van Allcustom kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het materiaal op zijn website aanbrengen. Het supportnummer Allcustomer neemt echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links
Allcustomersupportnummer heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Allcustomersupportnummer van de site wordt goedgekeurd. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Het ondersteuningsnummer van AllCustomers kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.